آیا اساسا با وجود تحریم هم می‌توان از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کرد؟

آیا استفاده از یوان چین یا روبل روسیه به جای دلار و یورو دردی از ما دوا می‌کند؟

آیا صرفا با کنترل رشد پول می‌توان از جهش‌های ارزی فصلی جلوگیری کرد؟
 

مجید شاکری پژوهشگر مالیه حکمرانی و تحلیلگر بازار ارز به این سوالات پاسخ می‌دهد.