این روزنامه پیشنهاد داده به تلافی اقدام اروپا، روابط جمهوری اسلامی با تمامی کشورهایی که این قطعنامه را امضا کرده قطع و دفاتر نمایندگی های آنها تعطیل شود.

امروز صدای روزنامه های اصلاح طلب و اصولگرا از تعطیلی مدارس به هر بهانه درآمده، آنها نوشته اند دانش آموزان در چهار ماه سال تحصیلی، ۴۰ روز حضوری سر کلاس رفته اند.

دنیای اقتصاد درباره الگوی گیری ایران از چین در اینترنت هشدار داده است.

خراسان دلیل و پیامد التهاب ارزی را سئوال کرده، ایران هیجانی بودن بازار را عنوان کرده و همشهری نوشته اتفاقات اخیر سبزه میدان ادامه آشوب های خیابانی است.

هفت صبح از خانم ایرانی و کانادایی نوشته که در بخت آزمایی ۶۰ میلیون دلار برنده شده، با توجه به قیمت دلار به پول ایران می دانید چقدر می شود؟