محمدرضا جوادی یگانه، جامعه شناس و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است، ریشه‌های این عدم حضور را باید در خشونت جست‌وجو کرد. مساله‌ای که شاید برخی با آن موافق نباشند. 

او در گفت‌وگو با اکو ایران به ابعاد مختلف این نارضایتی اشاره می‌کند و از منظر خودش خشونت را تببین می‌کند. جوادی یگانه البته معتقد است اینکه اعتراضات از شکل و شمایل خیابانی خود خارج شد به معنای تمام شدن نارضایتی‌ها نیست.

این گفت‌وگو در تاریخ ۹ آذر ضبط شده است.