حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران و از فعالان سیاسی اصلاح طلب در گفت و گو با اکو ایران، ضمن برشمردن نارضایتی های مردم در حوزه های مختلف ازجمله اقتصادی و اجتماعی، از نارضایتی در حوزه سیاست خارجی اتخاذ شده در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی نیز گفت.

او یکجانبه گرایی در سیاست خارجی ایران به سمت روسیه را یکی از نارضایتی های اکثریت قاطع مردم عنوان می کند و سیاست خارجی مطابق با منافع ملی با رویکرد تعامل با همه دنیا را خواسته مردم ایران می داند.

به باور مرعشی سیاست منطقه ای ایران به ویژه در مسئله فلسطین نتیجه معکوس داشته است.