یکی از نکات تغییرات کابینه دولت رئیسی این است که او در زمان معرفی وزرای پیشنهادی خود، از یک ایده جدید برای چینش کابینه سخن گفت. ایده‌ای که مبنای آن نظرخواهی از مردم و بدنه کارشناسی برای تعیین وزیر بود.

حالا در آستانه دو سالگی، یک‌ چهارم کابینه تغییر کرده است تا هیات دولت چهره جدیدی نسبت به روزهای نخست فعالیت، به خود بگیرد.

تغییرات کابینه دولت رئیسی از کجا شروع شد؟