چقدر دولت ابراهیم رییسی در عمل به وعده‌های اقتصادی‌اش موافق بوده است؟

در دوسال آینده ابراهیم رئیسی چه حوزه‌هایی را در اقتصاد باید در اولویت خود قرار دهد و کدام وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها در خط مقدم این اولویت‌ها هستند؟

«علی سعدوندی»

تحلیلگر اقتصاد کلان،

«آترینا اورعی»

پژوهشگر مدرسه اقتصاد لندن،

«مهدی دارابی»

پژوهشگر اقتصادی،

«محمد طاهر رحیمی»

پژوهشگر اقتصادی و

«مجید شاکری»

پژوهشگر مالیه حکمرانی در گفتگو با اکوایران پاسخ می‌دهند.