به گزارش اکوایران، کشورهایی نظیر ایران و عربستان مدت‌هاست که تمایل خود را به عضویت در این گروه نشان داده‌اند. دلیل این اشتیاق به عضویت در گروه بریکس چیست؟

نسیم بنایی از مزایای عضویت در بریکس می‌گوید.