برخی معتقد هستند که ایران می‌توانست این اقدام را انجام دهد و برخی چون افشار سلیمانی، سفیر سابق ایران در آذربایجان نیز می‌گویند این اقدام برخلاف قانون اساسی کشور است که یک جمهوری جعلی را به رسمیت بشناسد.

مشروح گفتگو را در یوتیوب ببینید.