به گزارش اکوایران، احمد زیدآبادی با اشاره به اینکه این دولت و حامیانش از جمله مخالفان و منتقدان برجام بودند می‌گوید اکنون دولت رئیسی با توافقی که آن را بی‌اعتبار اعلام کرده روبروست و به نوعی سردرگم شده است.