همچنین وی معتقد است که آمریکا نیز به دلیل پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران و فشار اسرائیل وارد گفتگوها با تهران شد.

 

چرا برجام در دولت روحانی حفظ نشد؟