این در حالی است که این بانک پیش از این هم اقدامات مشابهی انجام داده اما این اقدامات چندان طولانی نشده است. حال باید دید این بار می توان به برنامه شفافیت بانک مرکزی امیدوار بود یا خیر.