معامله گران سکه امامی سعی دارند، مرز ۱۵ میلیون تومانی را حفظ کنند. روز گذشته با وجود نزول بهای دلار به زیر کانال ۳۳ هزار تومانی، سکه بازان توانستند مانع از ورود این فلز گران بها به کانال ۱۴ میلیون تومان شوند. 

به باور برخی تحلیل گران، معامله گران سکه داخلی با تکیه بر اخبار سیاسی منفی و احتمال افزایش تنش ها بین ایران و غرب به طور قابل توجه در موقعیت فروش قرار نگرفتند. به عنوان مثال، برخی از سکه بازان باور دارند که تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران و اتهام ارسال سلاح از سوی ایران به روسیه و استفاه از آن ها در جنگ اوکراین، از جمله اخباری هستند  که ذهنیت برخی از بازیگران بازار داخلی را تا حدی تحت تاثیر قرار داد. با این حال، سکه بازان در مواجه با این اخبار نیز حاضر نشدند با قدرت در موقعیت خرید قرار بگیرند و بیشتر با توجه به قدرت نمایی بازارساز در بازار ارز در روز ابتدایی هفته، تصمیم گرفتند که با احتیاط رفتار کنند و حجم فعالیت خود را کاهش دهند. 

برخی فعالان باور دارند که سکه بازان نسبت به آینده بلندمدت فلز گران بهای داخلی بدبین نیستند و انتظار رشد قیمت را با توجه به شرایط کنونی دارند. با این حال، آن ها تصور می کنند بازارساز قدرت بیشتری دارد و بهتر است که در کوتاه مدت بی گدار به آب نزنند. 

Untitled-5