دلار هرات در نرخ ۳۲ هزار و ۶۴۰ تومان باز شد و مقاومت مهم ۳۲ هزار و ۶۸۰ تومان را شکست. نرخ فردایی هرات به سمت ۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان حرکت کرد و در این سطح معامله شد. معامله‌گران می‌گویند حدود دو هفته پیش، هرات ۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان را زد ولی معامله نشد و تا ۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان ریزش داشت. تفاوت امروز با دفعه قبل انجام معامله در این نقطه هست.

دلار تهران امروز برای چهارمین بار وارد کانال ۳۳ شده است و سکه هم در ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. با این نرخ سکه، حباب به دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده که معنادار است. علاوه بر مرزشکنی قیمت‌ها، بالا آمدن کف در دو هفته گذشته هم نشانه‌ای برای افزایش تقاضا است.

برخی از معامله‌گران اعتقاد دارند فضای کنونی، متقاضیان خانگی را وارد بازار کرده است اما تصور اکثریت بر این بود که پول‌های خارج شده از بورس، در حال ورود به بازار ارز و سکه است.