سکه امامی می توانست روز شنبه به راحتی به سوی سطح 15 میلیون و 500 هزار تومان ریزش کند. دلار در بازار داخلی رفتار افزایشی خاصی نشان نداده بود و در بازار نقدی، این ارز افت به زیر محدوده 34 هزار و 800 تومان را تجربه کرد. با این حال، بازار سکه به افت قیمت دلار توجهی نکرد و توانست با تکیه بر اهرم صعود اونس جهانی طلا به سوی مرز 16 میلیون تومانی حرکت کند.

اکو ایران نیز در گزارش پیشین پیشبنی سکه به احتمال اثرگذاری صعود اونس طلا اشاره کرده بود. به گفته فعالان، در شرایط کنونی در صورتی که دلار زیر محدوده 34 هزار و 800 تومان تثبیت شود، دشوار است که سکه بتواند مرز 16 میلیون تومانی را حفظ کند. هم اکنون حباب سکه بالاست و فاصله بین ارزش ذاتی و قیمت بازاری در محدوده 9 درصد قرار دارد . 

با در نظر گرفتن ارزش ذاتی 14 میلیون و 600 هزار تومانی سکه، می توان گفت که هم چنان احتمال افت قیمت فلز گران بهای داخلی در بازار وجود دارد ولی هم زمان باید به این نکته نیز توجه داشت که کف قیمت سکه بالا آمده است. درر هفته های قبل ارزش ذاتی سکه بعضا تا کانال 12 میلیونی پایین رفته بود و در نتیجه می توان از پایین بودن کف قیمت سکه در هفته های قبل سخن گفت.  

گفته می شود که ممکن است سکه های جدیدی ضرب و وارد بازار شود، عاملی که می تواند هراس بیشتری را به خریداران بازار وارد کند. با این حال بخشی از فعالان باور دارند که در صورت رشد دلار، عرضه سکه های جدید دشوار است که مانع از تحرک صعودی ها در بازار فلز گران بهای داخلی شود.