بررسی اکوایران نشان می دهد یک سیاست مشابه در کشور همسایه یعنی ترکیه در یک سال گذشته اجرا شده است که شباهت هر دو طرح آنست که بازارساز پول ملی را در برابر نوسانات در مقابل ارز خارجی بیمه می کند. 

پس از سقوط لیر در برابر دلار در سال گذشته، اردوغان برای جلوگیری از تبدیل لیر به ارز های خارجی، از طرح سپرده ویژه سخن گفت که ارزش موجودی دارندگان حساب را در برابر نوسانات ارزهای خارجی حفظ می کند. 

در حال حاضر هم رییس بانک مرکزی برای رفع نگرانی کسانی که به خاطر ترس از نوسانات اسکناس آمریکایی تصمیم به خرید دلار دارند ابزار تازه ای معرفی کرده است. این گزارش اثر اعمال یک سیاست مشابه بر اقتصاد ترکیه را بررسی می کند و پیامدهای احتمالی آن  بر اقتصاد ایران را با توجه به اصول اقتصادی می سنجد.