به گزارش اکوایران، از یک سو تحلیلگران فنی باور دارند در صورت تثبیت قیمت اسکناس آمریکایی بالای محدوده 36 هزار و 800 تومان، این ارز با جسارت بیشتر خریداران مواجه خواهد شد؛ اما در سوی مقابل، بخشی از معامله‌گران انتظار دارند که بازارساز به صورت معناداری میزان عرضه خود را در روز دوم هفته بیشتر کند و خریدارانِ روز شنبه را دچار ضرر سنگین کند تا قدرت بازارساز به صورت موقت دیکته شود.

در این میان، رشد قیمت دلار در هرات افغانستان یکی از متغیرهایی است که امیدهای افزایشی‌های بازار داخلی را تقویت می‌کند. افزایش دلار هرات به اواخر کانال 36 هزار تومان می‌تواند خریداران تازه‌ای را وارد بازار داخلی کند.

برخی فعالان نیز باور دارند که انتظارات سیاسی در بازار ارز تا اندازه‌ای تغییر کرده و زمینه‌ساز ورود بازیگران احتیاطی به بازار شده است. برخی معامله‌گران نیز تصور می‌کنند که نزدیک شدن چین و عربستان به یکدیگر می‌تواند حجم خریدهای نفتی اژدهای زرد از ایران را تحت تاثیر قرار دهد و زمینه‌ساز کاهش درآمدهای نفتی کشور شود.

در کنار اینها، برخی معامله‌گران هم نگران بودند که چین در برابر تحریم‌های غربی‌ها علیه ایران همراهی بیشتری نشان دهد و کار برای دور زدن تحریم‌ها دشوارتر شود.