توقف روند صعودی دلار در روز پنجم هفته، انتظارات نزولی معامله گران ارزی را تقویت کرده است. روز چهارشنبه، دلار نتوانست به پیش روی در کانال 38 هزار تومان ادامه دهد و فشار فروش در بازار بیشتر شد. به گفته برخی فعالان، یکی از دلایل نزولی شدن اسکناس آمریکایی، خبر متفاوت سیاسی بود که به بازار مخابره شد.

در حالی که در هفته های اخیر، اخبار افزایش تحریم ها و محدودیت ها، انتظارات افزایشی را در بازار ارز تقویت کرده بود، روز گذشته اعلام شد که نمایندگانی از آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران سفر خواهند کرد. این خبر موجب شد که برخی معامله گران احتمال دهند که شاید یکبار دیگر شانس احیای برجام زنده شود و بهتر است که به طور موقت خریدهای خود را  کاهش دهند. اگر این خبر موجب تغییر موقت انتظار  معامله گران شده باشد، احتمال دارد که امروز اسکناس آمریکایی به کانال 37 هزار تومان برود. 

در این میان، برخی فعالان باور دارند که فشارها نسبت به بانک مرکزی موجب شده  که عرضه ارز بیشتر شود و این اتفاق سد راه بازیگران افزایشی شده است. این دسته از فعالان افت قیمت دلار را موقت تلقی می کنند و معتقدند که بدون تغییر انتظارات نمی توان به صورت میان مدت با عرضه، قیمت را در مسیر نزولی قرار داد.  

تحلیل گران فنی نیز باور دارند مرز 38 هزار تومانی برای بازار اهمیت زیادی دارد. ایستادگی بالای این مرز به معنای ماندن بازار در مسیر افزایشی است و افت به زیر آن، می تواند فشار فروش را بیشتر کند.