دلار در روزهای اخیر نتوانست به بالای مرز 40 هزار تومانی برود. اسکناس آمریکایی در حالی که از ابتدای هفته بیشتر تمایل به صعود نشان داده بود، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه میل خاصی به رشد قیمت نشان داد و حتی در مقاطعی به زیر کانال 39 هزار تومان رفت. دوری دلار از مرز یاد شده در بازار غیررسمی، از نگاه برخی فعالان، نشان می دهد که سطح احتیاط تا حدی در بازار ارز زیاد شده است. 

در این وضعیت، تحلیل گران فنی هم چنان تاکید دارند در صورتی که اسکناس آمریکایی زیر محدوده 38 هزار و 800 تومانی تثبیت شود، فشار فروش در بازار ارز بیشتر خواهد شد. واکنش و رفتار بازارساز نیز نشان می دهد حاضر نیست به راحتی دلار بالای 40 هزار تومان را به رسمیت بشناسد. برخی بازیگران ارزی اعتقاد دارند که بازارساز در شرایط کنونی با فشار عرضه، سعی خواهد کرد مانع از رشد بیشتر قیمت اسکناس آمریکایی شود. این دسته از بازیگران ارزی اعتقاد دارند که در صورت شروع دوباره مذاکرات هسته ای، دیگر شاید نیاز به حجم عرضه کنونی نباشد و بخشی از انتظارات افزایشی در معرض تعدیل قرار بگیرد.

در این میان، ارزش دلار در شهرهای مرزی هم چنان بالاست و شاید این موضوع انتظارات صعودی را در بازار داخلی تحریک کند. با این حال تا زمانی که اسکناس آمریکایی زیر مرز 40 هزار تومان قرار دارد، خبری از حضور معنادار خریداران نخواهد بود.