دیروز اسکناس آمریکایی یک مرز حساس قیمتی را به راحتی از دست داد و این موضوع موجب شد که فاصله دلار از سقف تاریخی خود بیشتر شود. 

برخی از تحلیل گران فنی باور دارند که شکست یک مرز حساس قیمتی می تواند انتظارات افزایشی را تا حدی تعدیل کند و  به دنبال آن، فروشندگان بیشتری وارد بازار ارز شوند. آن ها هم چنین اشاره می کنند که افت روزهای سه شنبه و چهارشنبه دلار  به آرامی صورت گرفته است و این موضوع نشان می دهد که بازار بدون فاز هیجان مسیر نزول را انتخاب کرده است. 

در این میان، شماری از معامله گران باور دارند بازار پس از نوسانات افزایشی دی ماه به دنبال این است که نقطه کف جدید خود را شناسایی کند. برخی از معامله گران عنوان می کنند که با توجه به تعیین نرخ 28 هزار و 500 تومان در بازار نیمایی دشوار است که تصور افت دلار به زیر نرخ نیما را داشت. در کنار این گفته می شود، اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی و نقدینگی کشور نیز به اندازه ای بوده است که بدون توافق هسته ای، کمتر معامله گری انتظار افت دلار به زیر مرز 30 هزار تومان را دارد. 

برخی از فعالان عنوان می کنند که با تثبیت دلار به زیر مرز 40 هزار تومان، معامله گران زیادی به مرور دچار ضرر خواهند شد و از بازار ارز خارج و به سوی بازارهای دیگر خواهند رفت. با این حال، برخی از معامله گران به دنبال این هستند که موقعیت خرید و فروش خود را به روزهای آتی موکول کنند، زمانی که توان بازارساز تا حدی برای آن ها آشکار شده باشد.