به گزارش اکوایران، دیروز قیمت دلار اسکناس در سایت بازار متشکل ارزی حدود ۴۲ هزار تومان بود. این در حالی است که افراد عادی در خیابان فردوسی تهران عنوان می‌کردند که دسترسی به دلار با قیمت یاد شده ندارند و تنها می‌توانند از دلالان، دلار را بالای ۵۵ هزار تومان تهیه کنند.

در واقع دیروز ارزش یک برگ اسکناس صد دلاری در بازار فردوسی بالای ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. در انتهای سال ۹۶ ارزش همین تک برگ صد دلاری در بازار فردوسی در بالاترین حالت به ۵۰۰ هزار تومان هم نرسیده بود و پیش از انتخابات ۹۶، صد دلار در بازار آزاد زیر ۴۰۰ هزار تومان ارزش داشت. 

فاصله دلاری بالای یک میلیون

در شرایط کنونی، سایت بازار متشکل که قیمت دلار مبادله‌ای را اعلام می‌کند، ارزش یک صد دلاری را حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌داند و در بازار آزاد صد دلار بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد.

در واقع بین دو بازار در هر صد دلار، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، فاصله وجود دارد.

اهمیت یک مرز برای دلار

تحلیلگران فنی احتمال می‌دهند در صورت ماندن قیمت دلار بالای مرز ۵۵ هزار تومان، خریداران بیشتری به بازار ارز وارد خواهند شد و اسکناس آمریکایی افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

با این حال، سیاست بازارساز نشان می‌دهد که به دنبال تثبیت قیمت دلار در نرخ‌های مشخص است و به همین دلیل دشوار است که دلار بازار متشکل از دهه ۴۰ هزار تومانی خارج شود.