به گزارش اکوایران، اخبار مثبت سیاست اصلی‌ترین مانع برای رشد قیمت سکه امامی شده است. از طرف دیگر اما سکه نشان داده است که به این راحتی‌ها کاهش شدیدی پیدا نخواهد کرد.

جزئیات وضعیت امروز بازار سکه و پیش بینی قیمت سکه امروز شنبه 11 شهریور 1402 را در اکوایران بخوانید.

پیش بینی قیمت سکه: کورسویی که کور شد