به گزارش اکوایران، قیمت سکه امامی در کانون صرافان ایرانیان در کف کانال 28 میلیون جایابی شد. هرچند این قیمت مختصری نسبت به همین زمان در روز پنج‌شنبه (یعنی تا حدود ساعت 14:00) کاهش داشت اما می‌توان گفت در مجموع تفاوت قابل چشم‌پوشی است. هم‌چنین نیم سکه با کاهش ارزش 80 هزار تومانی بر عدد رند 15 میلیون نشست و قیمت ربع سکه با مختصری نزول به حدود 10 میلیون رسید.

اتحادیه طلا و سکه، نهاد رسمی دیگری که ارزش پولی سکه‌ها را روزنامه اعلام می‌کند، قیمت سکه امامی را 28 میلیون و 200 عنوان کرد. بنابراین ارزش سکه امامی در این اتحادیه، در قیاس با همین زمان در روز پنج‌شنبه، حدود 150 هزار تومان افزایش قیمت یافت. قیمت نیم سکه را اتحادیه 15 میلیون و 150 هزار تومان و قیمت ربع سکه را 10 میلیون و 200 اعلام کرد.

هم‌چنین گفتنی است که قیمت سکه در بازار آزاد کم‌وبیش به قیمت‌های اتحادیه طلا و سکه نزدیک بود. سکه امامی کمی افزایش پیدا کرد اما نیم سکه و ربع سکه نسبتا ثابت ماندند.