چرا این همه دلار رنگ به رنگ با اسم شهرهای دیگر در بازار تهران داریم؟ با ما همراه باشید تا از زیر و بم این بازارها مطلع شوید.