به گزارش اکوایران،«شهرداری تهران دیگر متولی ارائه دوچرخه نخواهد بود. » این سخنان یعقوب آزاده دل ،معاون توسعه حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک است . مدتی است که جایگاه های ارائه دوچرخه در سطح شهر خالی است ، خبری هم از تابلوهای نارنجی رنگی که وعده بازگشت پروانه ها به شهر را می دادند نیست . دوچرخه های بی دود از سطح شهر جمع شده اند .

آزاده دل به اکوایران می گوید : قرار داد بی دود تمام شده بود و فراخوانی داده شد که بی دود در فراخوان جدید شرکت کرده است . اما دوچرخه های بی دود نیاز به تعمیر داشتند ، این دوچرخه ها د رحال حاضر جمع آوری شده تا اگر قرار داد جدید بسته شد دوچرخه های اورهال شده در اختیار شهروندان قرار گیرد .

photo_۲۰۲۲-۰۹-۱۲_۱۸-۴۹-۰۰

او ادامه می دهد : به محض بسته شدن قرار داد جدید فعالیت ها در این زمینه آغاز می شود ،اما باید قرار داد ابلاغ شود و شرکت ها با توجه به قرار دادها ابراز تمایل کنند. یک بار فراخوان داده شده که بی دود تمایلی برای شرکت نداشت اما در فراخوان جدید شرکت بی دود شرکت کرده است . سایر شرکت ها هم پس از انتشار فراخوان حساس شده اند وبرای حضور دراین عرصه ابراز تمایل کرده اند . اما تا زمان ابلاغ قرار داد مشخص نیست که چه زمانی دوچرخه ها به شهر باز می گردنداما شهرداری دیگر متولی ارائه دوچرخه نخواهد بود .

زاده دل درخصوص این که آیا محدودیتی در قرار دادهای جدید پیش بینی شده می گوید : محدودیتی در قرار داد جدید نیست و پیش بینی شده که هزینه کم تری ازشهروندان دریافت شود و به حداقل برسد و عمده هزینه ها را شهرداری بپردازد یعنی سهم شهرداری 90 درصد و سهم شهروندان در استفاده از این دوچرخه ها 10 درصد باشد .