آنچه که آمارها حکایت می‌کند، یکسال پس از اعلام وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، فقط ۱۲ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در مرحله پایانی قرار دارد.