سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در نود و هشتمین جلسه شورا با اشاره به شناورسازی ساعت کاری ادارات و مدارس، گفت: این طرح حدود هشت درصد موفقیت دارد و این در حالی است که طرح ناقص اجرا شده و  برخی ادارات و بخصوص مدارس غیرانتفاعی این طرح را رعایت نکردند.

وی افزود: وضعیت شهر تهران به گونه ای است که اکثریت موارد طرح جامع در ایجاد معابر رعایت شده اما ظرفیت خودروها هشت برابر ظرفیت معابر تهران است و این شرایط دست مدیریت شهری را در ساخت معابر می بندد و در بحث گسترش معابر دیگر امکانی برای شهر وجود ندارد و فقط با طرح های مدیریتی از این دست می توانیم ترافیک را در سطح شهر تهران کنترل کنیم.

آقامیری با بیان اینکه در نظرسنجی ای که به صورت پیامکی و حضوری از مردم گرفته شده است حدود ۷۵درصد از این طرح  که در مهرماه سال جاری اجرا شد راضی بودند، افزود: در جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان تهران ، قرار شد طرح شناورسازی تا پایان آبان ماه به طور موقت اجرا شود و اگر جمیع سازمان ها و ادارات از این طرح راضی بودند و این طرح موفقیت داشت، مصوبه نهایی شود و این طرح به صورت داتمی اجرا شود.

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران همچنین ضمن تشکر از مسئولین معاونت حمل و نقل و ترافیک در پیگیری تذکر پیشنهادی استفاده سرویس های مدارس از خطوط ویژه از ساعت شش تا هشت صبح یادآور شد: این پیشنهاد در جلسه پلیس راهور مطرح و مورد موافقت قرارگرفته است. واقعیت این است که ما باید برای کنترل ترافیک طرح های مدیریتی را به کار بگیریم و گسترش معابر جوابگو نخواهد بود.