حامد عباسی نامی با اشاره به برنامه شرکت بهره برداری مترو برای ساماندهی دست فروشان، گفت: در حال انعقاد تفاهم نامه با کمیته امداد امام(ره) هستیم که بتوانیم دست فروشان را شناسنامه دار کنیم و کد گذاری در این راستا صورت بگیرد. در گام بعدی نیز می خواهیم با همکاری کمیته امداد، این افراد را صاحب شغل کرده و از ایستگاه ها و واگن های مترو به سمت مشاغل ایجاد شده هدایت کنیم.

سرپرست شرکت بهره برداری مترو تهران از اورهال کردن واگن های مترو خبر داد و افزود: در حال انعقاد قرارداد با شرکت واگن‌سازی هستیم تا بتوانیم با سرعت بیشتری به اورهال مترو بپردازیم.