اگرچه در ابتدا گفته شد هزینه ساخت هرمترمربع خانه در این پروژه بیش از پنج میلیون تومان نمی شود اما بررسی ها نشان می دهد هزینه ها از این رقم فراتر رفته است. امروز هم یکی از مدیران بانک مسکن رقمی را به عنوان هزینه ساخت مسکن ملی اعلام کرده که عجیب به نظر می رسد.

اکوایران این ادعا و مسیر پیش روی دولت در پیشبرد این پروژه را بررسی کرده است.