امیر شهرابی با بیان این که موضوع بازنگری و بهبود نظام بودجه‌ریزی شهرداری تهران در سال‌۱۴۰۱ با تأکید بر سه محور اصلاح و بهبود نظام تدوین بودجه، افزایش کنترل و نظارت بر اجرای بودجه و ایجاد شفافیت و انضباط مالی در دستور کار ما قرار دارد گفت :‌با پرداختن به مجموعه اقداماتی که در چارچوب این محورها تعریف و عملیاتی شده است، از جمله مهمترین اقدامات می توان به بازنگری و ساماندهی ردیف‌های اعتباری هزینه‌ای و سرمایه‌ای مستمر مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران اشاره کرد. برخی از ردیف های بودجه ای تکراری و مواردی نیز دارای همپوشانی است که طی سالیان متمادی ایجاد شده اند و اکنون نیازمند اصلاح و ادغام هستند.

به گفته شهرابی، هدف از بازنگری و ساماندهی ردیف‌های اعتباری، اصلاح ردیف‌های اعتباری هزینه‌ای و سرمایه‌ای مستمر و ادغام ردیف‌های اعتباری مشابه، افزایش اختیارات مدیران اجرایی در انجام عملیات و هزینه‌کرد ردیف‌های اعتباری و رفع برخی از محدودیت‌های موجود، کاهش تعداد موافقتنامه‌های شرح عملیات و امکان مبادله باکیفیت و محتوای قابل استناد و افزایش کنترل و نظارت بر اجرای بودجه است.

وی از پیاده‌سازی مدل جدید تسهیم و توزیع عادلانه و اطلاعات‌محور اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای خبر داد و ادامه داد: اجرای این مدل در راستای توزیع عادلانه اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای مستمر بین مناطق ۲۲گانه و تسهیم اعتبارات بر مبنای شاخص‌های مؤثر در هر ردیف اعتباری صورت می گیرد که اقداماتی چون تعیین شاخص مبنا و موثر در تعیین سهم اعتباری مناطق متناظر با هر ردیف اعتباری، گردآوری اطلاعات مناطق ۲۲گانه در هر شاخص، انجام محاسبات بازتوزیع عادلانه اعتبار ردیف ها و طراحی داشبورد مدیریتی با همکاری سازمان فناوری اطلاعات در دستورکار قرار دارد.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران با اشاره به الزام انجام مطالعات قبل از پیشنهاد و تصویب پروژه‌های جدید (سرمایه‌ای غیرمستمر) بیان کرد: درخصوص پروژه‌های جدید ابلاغ دستورالعمل آن در راستای ایجاد وحدت رویه در فرایند پیشنهاد و تصویب پروژه‌های جدید و جلوگیری از اعمال سلایق مدیریتی و هدررفت منابع شهرداری تهران و تأکید بر نیازسنجی و امکان‌سنجی در تعریف و پیشنهاد پروژه‌های جدید غیرمستمر قبل از پیشنهاد پروژه جدید در لایحه بودجه صورت گرفته است.

وی، تدوین سازوکار تعریف، اجرا و نظارت بر پروژه‌های توسعه محله‌ای را چهارمین اقدام مهم در این زمینه برشمرد و یادآور شد: پروژه‌های توسعه محله‌ای از مهم‌ترین برنامه‌های شورا و شهرداری در دوره جدید مدیریت شهری به شمار می رود که منجر به ابلاغ دستورالعملی در این زمینه شده است. این امر با هدف اصلاح و بهبود سازوکار تعریف و تصویب پروژه‌های توسعه محله‌ای و جلوگیری از تصویب پروژه‌های سرمایه‌ای بدون امکان اجرا، انجام می‌شود.

شهرابی با بیان اینکه ما طرح رصد و قرار خدمت را در ابتدای کار به اجرا درآوردیم، تاکید کرد: این طرح ها ابتکار مدیریت شهری تهران (شورای شهر ششم و شهرداری) بوده که از این طریق بستر مناسبی برای تعریف و اجرایی‌شدن پروژه‌های توسعه محله‌ای فراهم شده است.

وی، بازنگری و تغییر مدل تخصیص اعتبار را از دیگر برنامه های جدید دانست و گفت: این اقدام به منظور تخصیص بهینه منابع محدود به پروژه‌ها و فعالیت‌های اولویت‌دار و مهم، مشارکت مدیران اجرایی در تعیین تخصیص و توزیع نقدینگی ردیف‌های اعتباری ذیربط و افزایش کارایی تخصیص اعتبار در پرداخت نقدینگی به پروژه‌ها و فعالیت‌های مدنظر صورت می گیرد.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران از طراحی و پیاده‌سازی سامانه مشارکت مردمی در مدیریت شهری خبر داد و افزود: هدف از این اقدام حرکت به سمت بودجه‌ریزی مشارکتی است. درواقع بنا داریم زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در تعیین پروژه‌ها، اولویت‌بندی آنها و سنجش میزان رضایت آنان از اقدامات مدیریت‌شهری و ارائه الگویی جدید و متفاوت از بودجه‌ریزی مشارکتی و برنامه‌ریزی همراه با شهروندان را محقق کنیم.

شهرابی، از جانمایی و درج اطلاعات پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر در سامانه GIS خبر داد و بیان کرد: این اقدام در فرایند بودجه‌ریزی تصمیم‌سازی بهینه در فرایند تصویب پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر و توزیع و تامین عادلانه سرانه‌های خدماتی صورت می گیرد و ایده اصلی آن، نمایش پروژه‌های شهرداری روی سامانه داده‌های مکانی است.