به گزارش اکو ایران،مهدی پیرهادی در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت:از رئیس جمهور می خواهم هر چه سریعتر استاندار تهران را تعیین کند.

وی ادامه داد:چرا که جلسات کمیته اضطرار آلودگی هوا داید با دستور استاندار تشکیل شود و در این وضعیت چند هفته ای است بزرگ ترین استان کشور از نظر سیاسی ،اقتصادی بدون استاندار است به همین دلیل از دولت می خواهم هر چه سریعتر استاندار تهران مشخص کند.