به گزارش اکو ایران : چند روز  پیشمحمد منان رئیسی؛ رئیس سابق مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران  در نامه ای  به شهردار تهران درخصوص برخی از سیاست های وی در حوزه شهرسازی هشدار داد . او گفت : از مهمترین کلان پروژه هایی که موجبات نگرانی اساتید و نخبگان را فراهم آورده موضوع پروژه TOD است که بارگذاری های گسترده حاصل از آن ،حدود 50 درصد از مساحت شهر تهران را شامل خواهد شد. به این معنا که نیمی از تهران، مشمول بلند مرتبه سازی و تراکم افزایی  در واقع همان تراکم فروشی از طریق بسترهایی نظیر کمیسیون ماده ۵  خواهد شد.

علیرضا زاکانی بودجه شهرداری 1401 شورای شهر تهران

 امروز علیرضا زاکانی  شهردار تهران درخصوص این که آیا نیمی از شهر تهران مشمول بلند مرتبه سازی می شود به اکو ایران توضیح داد : تهران از مشکل ترافیک رنج می برد و بیشترین موضوعی که شهروندان از آن ناراضی هستند ترافیک است همچنین از آلودگی هوا ، بد مسکنی و بی مسکنی ، از توزیع نا مناسب خدمات در شهر تهران ، از ارائه خدمت در حوزه حمل و نقل عمومی ، رنج می برند .

او ادامه داد: موضوع دیگر بحث بی هویتی معماری شهر تهران و نا امینی ساختمان  های این شهر است .   12 هزار هکتار بافت ناپایدار در تهران داریم که  همه این اشکالات  را کنار هم قرار دهیم به یک راه حل می رسیم  که ما را از همه  اشکالات رهایی بخشد و آن  نوسازی و بازطراحی شهر بر محور حمل و نقل عمومی است .

شهردار تهران به ایجاد محله های الگو در شهر تهران اشاره کرد و گفت :‌این محلات الگو پیرامون حمل و نقل خاص مترو می تواند طراحی شود و در طراحی آن معماری سنتی ایرانی و مسجد محور مورد تاکید است .  

  زاکانی اضافه کرد :‌محلات الگو محلاتی انسان محور هستند که بتوان پیاده به نزدیک ترین ایستگاه مترو رسید .

 شهردار تهران تاکید کرد :‌قرار نیست نیمی از تهران بلند مرتبه سازی شود ، ما از افراط و تفریط دوری می کنیم . نه این که در کوچه های 6 متری برج می سازیم و نه در مکانی که می توان ساختمان بلند ساخت پرهیز می کنیم . مهم این که است که ساختمانی مناسب در مکان مناسب ساخته شود که ایمنی و رفاه برای شهروندان ایجاد کند .