ناصر امانی در جلسه امروز شورای شهر تهران با انتقاد از بی توجهی شهرداری به گزارش هایی که در صحن شورا از مشکلات محلات داده می شود گفت: من دوباره به محلاتی که طی یکسال گذشته رفته‌ام، سر می‌زنم ببینم چه اتفاقی افتاده اما هفته گذشته به محله وردآورد رفتم که هیج کاری انجام نشده بود و من واقعاً هیچ حرفی برای گفتن به مردم آن محله نداشتم، چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟

وی ادامه داد : به من گزارش می‌دهند که فلان کار انجام شد اما حضوری که می‌روم، گزارش خلاف واقع بوده، چرا؟ امیدوارم شهردار جدیدی که به منطقه آمده، برای نمایندگان مردم احترامی قائل باشد، اگر گزارشی از مشکلات مردم به شهرداری می‌رسد، اعضای شورا را درجه یک یا درجه دو حساب نکند، اگر بنده گزارش می‌دهم فرض کند یکی دیگر است اما درد مردم را گزارش می‌دهد و آن را حل کند.