جلسه فردا یکشنبه شورای شهر تهران علنی نخواهد بود. روابط عمومی شورای شهر تهران اعلام کرد: جلسه فردا ( یکشنبه ۱۸ دی ماه) اعضای شورای شهر تهران در صحن شورا برگزار نخواهد شد.

براین اساس اعضای شورای شهر تهران قرار است به صورت غیرعلنی با محوریت بررسی برنامه چهارم  توسعه شهرداری تهران جلسه ای برگزار کنند.

 شورای شهر تهران روزهای یکشنبه و سه شنبه جلسه علنی برگزار می کند. کم تر از یک ماه پیش هم جلسه شورای شهر تهران با موضوع برنامه های شهرداری در حوزه حمل و نقل و ترافیک به صورت غیر علنی برگزار شد . برخی از اعضای شورای شهر تهران معتقد بودند دلیلی برای غیر علنی برگزار شدن این جلسه نبوده و سایر جلسات به صورت علنی و در صحن شورای شهر تهران برگزار می شود اما فردا نیز جلسه شورای شهر با موضوع برنامه چهارساله چهارم به صورت غیر علنی برگزار می شود .