به گزارش اکوایران ، آمار پیام های شهروندان تهران در حوزه فوریت های شهری منتشر شد ، براساس اطلاعات منتشر شده در آخرین ماه پاییز ، شهروندان تهرانی با موضوع نظافت و جمع آوری زباله و ضایعات ،لایروبی ،سد معبرتوسط دستفروشان ،هرس درختان باغچه ،آلودگی صوتی ،ساخت و ساز غیرمجاز ،سد معبر توسط اصناف در پیاده رو، جمع آوری خاک و نخاله و طعمه گذاری موش بیشترین تماس تلفتی را داشته اند . 

photo_۲۰۲۳-۰۱-۰۷_۲۰-۱۸-۴۳

همچنین درخواست ها در سه موضوع آلودگی صوتی ، هرس و لایروبی کاهش داشته است . در این ماه افزایش تعداد اتوبوس از لیست درخواست های پر تکرار تهرانی حذف شده است . همچنین تعداد تماس ها در حوزه اجتماعی افزایش قابل توجهی داشته است . کارتن خوابی ، ساماندهی متکدیان ،ساماندهی خانواده های بی خانمان و ... موضوعاتی است که در حوزه اجتماعی از سوی شهروندان مطرح می شود . 

photo_۲۰۲۳-۰۱-۰۷_۲۰-۱۹-۰۰