4 دی ماه بود که خبر تخریب نخستین ساختمان کفش ملی که حدود ٩ دهه، گوشه‌ای از میدان «قیام» تهران سرپا مانده و در انتظار مرمت بود، به دلیل خطر ریزش و تهدید امنیت جانی عابران پیاده و شهروندان منتشر شد .

مهدی عباسی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به اکوایران می گوید: گویا میراث اعلام نکرده که بنای نخستین ساختمان کفش ملی دارای شرایط تاریخی است.

او ادامه می دهد: میراث مرجعی که تشخیص می دهد کدام بنا دارای شرایط تاریخی است ، که این بنا را واجد ارزش های میراثی تشخیص نداده است .ساختمان هم در حال فروریزش بوده و احتمالا با این اقدام رفع خطر کرده اند .

عباسی درخصوص اقدامات شورای شهر برای حفظ بناهای قدیمی و ارزشمند شهر هم می گوید:‌درسال های گذشته برای حفظ بافت قدیمی شهر تهران 83 خانه خریداری شد و مورد مرمت قرار گرفت درحالی که باید این املاک توسط اشخاص حقیقی خریداری شود  وبرای بهره برداری شهرداری به صاحبان این املاک امتیازاتی بدهد.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران یادآوری می کند که  83 بنا  با هزینه های هنگفتی خریداری شد با هزینه کلانی مرمت شدو براساس تجربه که پشت سر گذاشتیم  احیای این بناها  توسط مدیریت شهری کار سخت و نشدنی است . بنابراین  رویکرد به این گونه بناها باید به این شکل باشد که اشخاص  سرمایه گذاران شخصی آنها را خریداری و مرمت کرده وشهرداری قوانینی تسهیل کننده برای بهره برداری از آنها داشته باشد .

اودرخصوص این که در برخی از مناطق قدیمی تهران خانه های قدیمی به کافه تبدیل شده و این تغییر کاربری مانع تخریب خانه های قدیمی شهر شده بود اما در مدیریت شهری جدید رویکرد حمایتی از این خانه ها احساس نمی شود و مقابل برخی از کافه ها نیوجرسی گذاشته شده هم می گوید :‌اولویت شورای شهر حفاظت،مرمت و احیای بافت تاریخی است و شورا از  هر موضوعی که به این کار کمک کند استقبال می کند .در این خصوص قوانین باید تسهیل گر باشند و اگر اهل فن و نخبگان در راستای بافت تاریخی شهر تهران به این نتیجه برسند که نیاز به مصوبه ای در شورای شهر است به آن ورود می کنیم .