همان زمانی که دختر معدنی پور که گفته می‌شد رییس دفتر او نیز هست، از شورای شهر استعفا کرد، یکی دیگر از اعضای شورای شهر در اقدامی پیش‌دستانه اعلام کرد که داماد او هم استعفا داده است.

همه این اتفاقات درحالی رخ داده است که شورای ششم شهر تهران مصوبه تعارض منافع شورای پنجم را پارسال اصلاح کرد. در این گزارش حاشیه‌برانگیزترین انتصابات را مرور کردیم.

سوگل دانائی گزارش می‌دهد.