زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر حوالی گهواره را در استان‌ کرمانشاه را لرزاند.در پی این حادثه ۲ تیم ارزیاب هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی حادثه به محل اعزام شدند‌ و تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده باش درآمدند.هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات احتمالی این حادثه در دست نیست، به محض دریافت گزارش‌های اولیه ارزیابان، اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.

براساس اطلاعاتی که دکتر علی بیت الهی؛عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  در کانال تلگرامی اش از زلزله گهوار استان کرمانشاه منتشر کرده ،این زلرله  ساعت 08:21:11 در عمق 8.0 کیلومتری و بفاصله 5 کیلومتری گهواره  ( کرمانشاه )، 17 کیلومتری کرند  ( کرمانشاه ) و 24 کیلومتری اسلام آبادغرب  ( کرمانشاه ) و در فاصله مستقیم 478 کیلومتری تهران رخ داد. 

با توجه به بزرگی زلزله و فاصله مراکز جمعیتی اطراف از آن، تعداد 5 شهر با جمعیتی معادل 109327 نفر و 487  آبادی با جمعیتی در حدود  85178 نفر (آمار 1395) "تحت تاثیر" این زمین‌لرزه قرارگرفته‌اند.  

photo_2023-06-04_09-27-15

شدت احتمالی زلزله 4.7 گهواره استان کرمانشاه

برای زلزله 4.7 گهواره استان کرمانشاه، براساس روابط تجربی، شدت محسوس 5 در حوالی رومرکز و بشعاع 12.4  کیلومتری اطراف آن، شدت 4 تا شعاع 40.6 کیلومتری از زلزله محاسبه شده است. 

در محدوده شدت 5 زلزله، تعداد 4050  نفر جمعیت شهری، در محدوده شدت 4، تعداد 105277 نفر جمعیت شهری ساکن هستند. در محدوده شدت 5 زلزله، تعداد 4039 نفر، در محدوده شدت 4، تعداد 81139 نفر جمعیت روستائی ساکن هستند.تعداد کل جمعیت ساکن (شهری و روستائی)، در محدوده شدت 5 برابر 8089 نفر، در محدوده شدت 4 برابر 186416 نفر برآورد شده است. 

تعداد کل جمعیت ساکن (شهری و روستائی) در محدوده شدت محسوس زلزله 4.7  گهواره استان کرمانشاه  194505 نفر  (طبق آمار سال 1395 مرکز آمار ایران) است.

خسارت احتمالی زلزله 4.7 گهواره استان کرمانشاه

برای بزرگی 4.7 زلزله گهواره، خسارت جزئی و خفیف در محدوده شهری گهواره و آبادی ها نزدیک به رومرکز زلزله مانند نیلک، بریه خانی و هیورود برآورد می شود.  

مراکز جمعیتی اطراف رومرکز زلزله 4.7 گهواره استان کرمانشاه

تعداد 13 شهر تا شعاع حدود 55 کیلومتری اطراف رومرکز زلزله قرار گرفته‌اند که نزدیکترین شهرها عبارت است از:

-  گهواره با جمعیت 4050 نفر و با تعداد 1081 واحد مسکونی (841 واحد مسکونی فاقد اسکلت) در فاصله 5 کیلومتری از رومرکز زلزله.

-  کرند با جمعیت 7798 نفر و با تعداد 2289 واحد مسکونی (1138 واحد مسکونی فاقد اسکلت) در فاصله 17 کیلومتری از رومرکز زلزله.

-  اسلام آبادغرب با جمعیت 90559 نفر و با تعداد 24895 واحد مسکونی (12798 واحد فاقد اسکلت) در فاصله 24 کیلومتری از رومرکز زلزله.

تعداد کل جمعیت مراکز جمعیتی شهری واقع در شعاع نیم درجه (حدود 55 کیلومتری)، 195147 نفر، تعداد کل واحدهای مسکونی 52904 واحد، تعداد کل واحدهای مسکونی فاقد اسکلت 28822 واحد می‌باشد.

پرجمعیت‌ترین شهر در این محدوده اسلام آبادغرب با جمعیت 90559 نفر است. 

تعداد 925  آبادی تا شعاع نیم درجه (حدود 55 کیلومتری) اطراف رومرکز زلزله قرار گرفته‌اند که نزدیکترین آبادی‌ها عبارت است از:

-  نیلک با جمعیت 190 نفر و با تعداد 49 واحد مسکونی (48 واحد مسکونی فاقد اسکلت) در فاصله 1 کیلومتری از رومرکز زلزله.

-  بریه خانی با جمعیت 141 نفر و با تعداد 32 واحد مسکونی (32 واحد مسکونی فاقد اسکلت) در فاصله 2 کیلومتری از رومرکز زلزله.

-  هیورود با جمعیت 53 نفر و با تعداد 21 واحد مسکونی (16 واحد فاقد اسکلت) در فاصله 3 کیلومتری از رومرکز زلزله.

تعداد کل جمعیت مراکز جمعیتی روستائی واقع در شعاع نیم درجه (شعاع 50 تا 60 کیلومتری)، 179879 نفر، تعداد کل واحدهای مسکونی 43818 واحد، تعداد کل واحدهای مسکونی فاقد اسکلت 35710 واحد می‌باشد. پرجمعیت‌ترین آبادی در این محدوده پادگان شهید رجایی با جمعیت 2229 نفر است. 

جمع کل جمعیت شهری و آبادی‌های در شعاع نیم درجه (حدود 55 کیلومتری) 375026 نفر و تعداد کل واحدهای مسکونی 96722 واحد بوده که از میان این تعداد از واحدهای مسکونی تعداد 64532 واحد فاقد اسکلت می‌باشد. 

گسل مسبب زلزله 4.7 گهواره استان کرمانشاه

رومرکز زلزله 4.7 گهواره استان کرمانشاه بر روی نقشه گسله‌های ایران برهم‌نهی شدو بر این اساس گسل احتمالی مسبب زلزله حدس زده شده است. برآورد شد که احتمالا امتدادی از سگمنت‌هائی از گسل پیشانی کوهستان در مجاورت رومرکز زلزله واقع است که جنبائی آن قطعه گسلی موجب رخداد زلزله 4.7 گهواره استان کرمانشاه شده است.

پس لرزه های  زلزله 4.7 گهواره استان کرمانشاه

از زمان وقوع زلزله تا زمان تدوین این خبر، تعداد 1 پسلرزه در محدوده رومرکز زلزله رخ داده است که بزرگی آن 4 است.

لرزه‌خیزی محدوده رومرکز زلزله 4.7 گهواره استان کرمانشاه

براساس داده‌های نوین لرزه‌خیزی ایران از اوایل سال 1385 و در شعاع 1 درجه از رومرکز زلزله،  زمین‌لرزه‌های 17 سال اخیر جمع آوری شده است که معرف لرزه خیزی گستره رومرکز زلزله هستند. بر اساس داده های جمع آوری شده در این مدت:

تعداد 4213 زلزله با بزرگی 2.5 و بالاتر در گستره اطراف رومرکز از سال 2006 میلادی تا زمان وقوع زلزله 4.7 گهواره استان کرمانشاه (مدت 17 ساله) ثبت شده است. از این تعداد 28 زمین‌لرزه با بزرگی 5 و بالاتر و 205 زلزله با بزرگی 4 تا 5 و بقیه زمین‌لرزه‌ها کوچکتر از بزرگی 4 در اطراف رومرکز گسترده شده‌اند. 

پیشنهادات 

با توجه به لرزه‌خیزی بالای کشور در کل و همچنین پهنه رومرکزی و ریسک لرزه‌ای محدوده اطراف محل رخداد زلزله موارد زیر بعنوان پیشنهادات ارائه می شود:

-  ضرورت دارد در هنگام رخداد زلزله و بعد از آن خونسردی خود را حفظ و با رعایت ملاحظات آموزشی رفتار صحیح در برابر زلزله، مراقب پسلرزه‌ها بود.

-  ارتقاء کیفی ساخت و ساز و بویژه کیفیت واحدهای مسکونی شهری و روستائی ، یک ضرورت مستمر برای کشور لرزه‌خیز ایران است. این امر با اولویت مناطق با خطر بالای زلزله باید بطور پیوسته دنبال شود.

-  آموزش‌های عمومی رفتار صحیح در برابر زلزله برای عموم مردم امر ضروری است.