حکمتعلی مظفری با حضور در جلسه شورای شهر تهران، به شهریه‌های سرسام‌آوربرخی مدارس غیردولتی اشاره کرده و گفته است: روند تعیین شهریه مدارس غیرانتفاعی شفاف نیست و برخی مدارس شهریه ۱۲۰ میلیون تومانی برای سال تحصیلی آینده تعیین کرده‌اند.

در پاسخ به این اظهارات، حبیب کاشانی - عضو شورای شهر تهران - گفت: قوه قضائیه قانونگذار و محل حل مشکلات است. بنده ۴۰ سال است که معلمم و وقتی دولت کف شهریه را پنج میلیون تومان تا ۴۵ میلیون تومان قرار می‌دهد و مدارس را از طریق مزایده به مدارس غیرانتفاعی واگذار می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که شهریه ۱۲۰ میلیون تومانی دریافت نشود.

خزانه‌دار شورای شهر تهران افزود: در مدارس غیرانتفاعی مردم هزینه می‌کنند تا دانش‌آموزان بتوانند از آن استفاده کنند. وقتی اجاره ملکی که مدرسه در آن واقع شده بالا می‌رود، طبیعتا هزینه آن از والدین اخذ می‌شود.