حمزه شکیب با اشاره به تخلقات رخ داده در بدنه این سازمان گفت: افرادی در سازمان نظام مهندسی استان تهران نفوذ دارند که عضو هیات مدیره نیستند اما نقش اساسی در اداره آن ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه سازمان استان تهران پنج هفته است که خروجی نداشته، ادامه داد: تکلیف ما این است که سازمان‌های نظام مهندسی را رصد کنیم و اگر همین رویه ادامه پیدا کند قطعا راهی جز اجرای ماده ۲۶ قانون نمی‌ماند و این ماده اجرایی می‌شود.

در ماده ۲۶ قانون نظام مهندس و کنترل ساختمان، انحلال سازمان‌های نظام مهندسی در صورت انحراف از اهداف سازمان، پیش‌بینی شده است.