مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید دارد که ناپایداری در تامین مالی شهرداری‌ها منجر به ناپایداری در حمل و نقل شهرها شده است.