روابط عمومی منطقه 12 شهرداری تهران اعلام کرد   با حضور مریم ابهری مدیر امور مناطق مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و جمعی از مدیران و کارشناسان اجتماعی این مرکز،محسن علایی رئیس اداره خدمات آموزشی و بهسازی سازمان منطقه۱۲، جلالی رئیس اداره آسیب های اجتماعی منطقه از محله هرندی بازدید شد و طرح مطالعاتی مهاجرت بی رویه اتباع خارجی در دستور کار قرار گرفت.

وحیدرضا انارکی محمدی شهردار منطقه۱۲ با اشاره به اینکه این طرح کار مشترک معاونت اجتماعی و فرهنگی و معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی منطقه است، گفت: محله هرندی یک محله اصیل، مذهبی و انقلابی است که شهدای بزرگواری همچون شهید هرندی حاج طیب رضایی و علمای بزرگی، چون رجبعلی نکوگویان و ده‌ها شخصیت ارزشمند دیگر در آن متولد شده و زندگی کرده‌اند و هنوز میراث مادی و معنوی آنان در کوچه‌ها و معابر آن نقش بسته است اما به سرنوشتی دچار شده که هر کس در توانش بوده آنجا را ترک کرده است و با حجم بالای مهاجرت اتباع خارجی به خصوص افاغنه رو به رو شده است.

شهردار منطقه ۱۲ بیان کرد: با توجه به وجود یک پنجم کارگاه های تجاری در این منطقه از جمله انبار ها،تولیدی ها، عمده فروشی ها و نیاز به کارگران غیر ماهر ونیمه ماهر و فرسودگی واحدهای مسکونی و بافت فرسوده، موجب خروج اکثر ساکنان اولیه این محله و جایگزینی مهاجران به ویژه کم درآمدان در این محله شده است.

وحیدرضا انارکی محمدی ادامه داد: بسیاری از این افراد شناسنامه ندارند و مشکل هویتی دارند که زمینه ساز بی سوادی، بی شغلی و کشیده شدن به بزه می شود که پلاک های قرمز در این محله، مامنی برای افراد نابسامان اجتماعی و بزهکار شده است.

وی در ادامه افزود: آنچه مهم است وجود برنامه ای همه جانبه و فراگیر با مدیریت واحد و نقشه راه یکسان و هم افزایی ارگان های مسئول در این زمینه است که پیش از آن باید در این زمینه مطالعات جامع انجام شود، زیرا به غیر از آن هر راهکاری موقت و دوره ای است. 

شهردار منطقه ۱۲ اجرای بازنگری در طرح تفصیلی و ایجاد تمهیدات برای بازسازی بافت فرسوده و ایجاد تعلق خاطر ساکنان محلات به محله زندگیشان از جمله کارهایی است که مدیریت شهری برای کاهش مهاجرت افراد بومی منطقه در نظر گرفته است.