به گزارش اکو ایران ،آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می دهد که  در مهرماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 31  میلیون 630 هزار تومان  بود که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی رشد قیمت مسکن نشان می دهد منطقه 19 با 19.22 درصد بیشترین رشد قیمت را در مهرماه نسبت به ما گذشته داشته است . همچنین منطقه 22 با رشد 11.76 درصد و منطقه 16 با رشد 7.99 درصد مناطق بعدی تهران هستند که در نخستین ماه فصل پاییز افزایش قیمت داشته اند .

منطقه 7( 5.01درصد) ، منطقه 17(2.88درصد) و منطقه 5 (1.81درصد)‌در جایگاه های بعدی قراردارند . منطقه یک نیز که گران ترین منطقه تهران است در مهرماه 1.12 درصد رشد قیمت نسبت به شهریور ماه داشته است .

منطقه 21 با رشد 1.11درصدی ، منطقه 15 با رشد 1.03 درصدی ، منطقه 8 با رشد 0.85 درصدی و منطقه 20 با رشد 0.13 درصدی و منطقه 2 بارشد 0.12 درصدی رشد قیمت را در مهرماه نسبت به شهریور ماه امسال تجربه کرده تند .

اما مناطق 6،10 ،4 ،12، 14،11 ،9 ،13 ،3 و 18 ریزش قیمت داشتند . منطقه 18 با ریزش قیمت 7.73 درصدی بیشترین عقب نشینی قیمتی را در مهرماه نسبت به ماه گذشته داشته است .

  در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 696.7 میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن 151.4 میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتیب 22.5 و 21.9 درصد افزایش نشان می‌دهند.

به گزارش اکو ایران ،توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در مهرماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «۱۵۰ تا ۲۰۰» میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 17.0 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه‌های قیمتی «200 تا 250» و «250 تا 300» میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های 15.9 و 12.1 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که 60.0 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (316.3 میلیون ریال) معامله شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مهرماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «۵۰ تا ۶۰» مترمربع با سهم 16.0 درصد اختصاص داشته است، واحدهای دارای زیربنای «۶۰ تا ۷۰» و «۷۰ تا ۸۰» مترمربع به ترتیب با سهم‌های 14.2 و 13.6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، 57.4 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

36

براساس این گزارش ،در مهرماه سال ۱۴۰۰، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش «10.0 تا 15.0» میلیارد ریال با سهم 19.3 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «5.0 تا 10.0» و «15.0 تا 20.0» میلیارد ریال به ترتیب با اختصاص سهم‌های 16.9 و 11.5 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود 49.5 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 20.0 میلیارد ریال اختصاص داشته است.