جعفر بندی شربیانی با اشاره به نحوه ورود شهرداری به طرح جهش مسکن دولت به اکو ایران گفت:‌ انطباق شهرداری تهران با شعار دولت آقای رئیسی در مورد ساخت یک میلیون مسکن در سال - که پیش‌بینی‌ها این است که بین 150 تا 200 هزار در سال سهم تهران باشد- به نفع شهر خواهد بود.

وی ادامه داد: مدیریت شهری در حوزه ساخت مسکن باید هماهنگی‌های لازم را با دولت و وزارت راه و شهرسازی داشته باشد تا اگر قرار است در شهر تهران اتفاقی در حوزه ساخت مسکن بیفتد با هماهنگی‌های لازم میان مدیریت شهری و دولت باشد و طرحی کارشناسی آماده شود و بر روی بافت فرسوده تهران بنشیند.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی درخصوص تأمین زمین برای اجرای طرح جهش مسکن گفت:‌ بافت فرسوده در تهران بیش از 4 هزار هکتار است که یکی از چالش‌های اساسی پایتخت هم محسوب می‌شود. از سویی دولت قول ساخت مسکن  داده و اجرای آن وعده نیاز به زمین دارد. اگر ما در جلسات و کمیته‌های مشترک بتوانیم  این توان دولت را با  ظرفیت‌هایی که شهرداری تهران دارد   منطبق و هم‌افزا کنیم، حتماً اتفاق خوبی در شهر تهران می‌افتد.  

این عضو شورای شهر تهران در خصوص ساخت خانه‌های کوچک‌مقیاس هم گفت:‌ وقتی می‌خواهیم از طرحی که بخش زیادی از جامعه را درگیر می‌کند سخن بگوییم باید در مورد پیوست فرهنگی و اجتماعی آن مطالعه‌  دقیقی داشته باشیم. بخشی از مردم  تهران زوج‌هایی هستند که فرزند ندارند و شرایطی دارند که شاید داشتن یک‌خانه‌ی 25، 30 یا نهایتاً 40 متر کفاف سبک زندگی آن‌ها را بدهد. بسیاری‌  از خانواده‌ها هم  تعداد قابل‌توجهی هستند، ولی همه‌ِ مردم نیستند. ما باید طرح‌هایمان را منطبق بافرهنگ ایرانی و اسلامی کنیم. آن آیین‌ها ، فرهنگ‌ها و روحیات سنتی‌ که در زندگی ایرانی- اسلامی بوده را لحاظ کنیم و بعد یک نسخه برای شهر تهران بپیچیم. ما نمی‌توانیم بگوییم که مشکل مسکن مردم تهران با رفتن به سمت خانه‌های کوچک‌مقیاس 20، 30 و 40 متری حل می‌شود. بسیاری از طرح‌ها به دلیل بی توجهی به پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی در دهه‌های گذشته، در حوزه‌ی مسکن چالش‌های اساسی ایجاد کرده است؛ لذا ما باید الگوها را بومی‌سازی کنیم. این طرح قابل‌بررسی است ولی برای یک‌بخش از جامعه. نسخه‌ای نیست که بتواند مشکل مسکن شهر تهران را حل کند.

 او در خصوص بسته‌های حمایتی از سازندگان مسکن و بی‌تأثیری آن بر افزایش درآمد در شهرداری تهران هم گفت:‌ شرایط بازار مسکن مقطعی است و بازیگران این بازار به یک توقف رسیدند تا ببینند سیاست‌گذاری‌ها به چه سمت می‌رود. این به نظر من یک شوک مقطعی است و قطعاً وضعیت اینگونه نخواهد ماند. همواره بعد از شروع به کار دولت‌ها و بعد از شروع فعالیت مدیریت شهری جدید، ما این توقف را داریم. واقعیت این است که ما موظف هستیم برای شهرداری تهران سیاست‌گذاری کنیم. یکی از مهم‌ترین و چالشی‌ترین حوزه‌ها هم، حوزه‌ی شهرسازی و معماری است که حیاتی است و نسبت بسیار مستقیم با درآمد شهرداری دارد.

شربیانی در پایان متذکر شد:‌ ما سیاست‌ها را طوری طراحی می‌کنیم که حداکثر اثربخشی را داشته باشد؛ یکی از راهبردهای شورای شهر این است که در خلأ تصمیم نگیرد و حتماً به اثربخشی تصمیم‌ها توجه می‌کنیم .