به گزارش اکوایران،اولین مصوبه شورای شهر ششم ،موافقت با تخفیف 25 درصدی پرداخت نقدی عوارض حوزه شهرسازی بود . مدیران شهری جدید معتقد بودند با این بسته حمایتی ساخت وساز درتهران رونق می گیرد و سازندگانی که به دلیل دوره انتقالی مدیریت شهری در انتظار و تردید بودند را به تصمیم گیری نهایی نزدیک می کند . اما جایزه خوش حسابی تاثیری که پیش بینی شده را بر افزایش صدورپروانه نگذاشت و به گفته ناصر امانی عضو شورای شهر تهران جایزه خوش حسابی به بدهکاران بزرگ شهرداری و سازندگان شمال پایتخت رسیده است تا به مناطق جنوبی شهر تهران .

  حمید رضا صارمی سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران دراین خصوص به اکو ایران توضیح می دهد : سیاست‌های تشویقی در مناطق جنوب شهر اثر نامحسوس‌تری داشت. به گفته او مراجعه به واحدهای شهرسازی افزایش پیدا کرده اما هنوز این مراجعات منجر به صدور پروانه نشده است .

مهدی عباسی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران هم به اکو ایران درخصوص تخفیف شهرداری به سازندگان شمال تهران می گوید : ما در بافت فرسوده مطلقا عوارض نمی‌گیریم که بخواهیم آن را مشمول تخفیف  کنیم. پس تخفیف به‌صورت خودکار شامل بافت‌هایی می‌شود که مشمول عوارض هستند. ما در بافت فرسوده هیچ عوارضی نمی‌گیریم.

اما تمام بخش جنوبی تهران که در بافت فرسوده قرار ندارد . عباسی در این خصوص توضیح می دهد : بخش زیادی از جنوب تهران مشمول بافت فرسوده است. آن بخشی‌اش که به لحاظ بهره‌مندی از تخفیف عوارض ممکن است دچار تبعیض و بی‌عدالتی نسبت به مناطق شمالی با عوارض‌های سنگین  شود هم براساس  پیشنهاد برخی از اعضای شورا  در سیاست های موجود بازنگری خواهد شد .