علت رشد بازار اجاره در شرایطی که بازار خرید و فروش در حالت سکون نسبی قرار دارد، چیست؟

رشد بازار اجاره ادامه دارد یا متوقف می شود؟

فخرالدین زاوه کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با اکوایران پاسخ می‌دهد.

گزارش اکوایران از مقایسه تورم اجاره و فروش را ببینید.