به گزارش اکو ایران ،قیمت مسکن در منطقه یک با قیمت متوسط متری  72 میلیون و 740 هزار تومان و رشد قیمت 4.41 درصدی نسبت به مهرماه گران ترین منطقه تهران است . و منطقه 14 با متوسط قیمت متری 18 میلیون و 520 هزار تومان ارزان ترین منطقه تهران محسوب می شود .

7 منطقه ای که قیمت مسکن کمتر از متری 20 میلیون تومان است 

مناطق 12 با متوسط قیمت متری 18 میلیون و 70 هزار تومان ، منطقه 15 ( 17 میلیون و 100 هزار تومان) ،منطقه 16 (16 میلیون و 620 هزار تومان ) ،منطقه 17 ( 16 میلیون و 200 هزار تومان ) ،منطقه 18 (14 میلیون و 520 هزار تومان ) ،منطقه 19 (17 میلیون و 310 هزار تومان ) و منطقه 20 با قیمت متوسط متری 16 میلیون و 510 هزار تومان  هفت منطقه ای هستند که در تهران متوسط قیمت مسکن پایین تر از متری 20 میلیون تومان است .

در آبان ماه متوسط رشد قیمت مسکن نسبت به مهرماه 1.17درصد بوده که 10 منطقه بیش از متوسط افزایش قیمت داشته ، 3 منطقه کم تر و قیمت مسکن در 9منطقه هم نسبت به مهرماه کاهش قیمت داشته است .بیشترین رشد قیمت را منطقه 14 با رشد 5.55 درصدی درآبان ماه داشته است ومتوسط قیمت مسکن در این منطقه 23 میلیون و 600 هزار تومان است .

10 منطقه ای که رشد قیمت مسکن داشتند 

منطقه یک با رشد 4.41 درصد و قیمت متری 72 میلیون و 740 هزار تومان ، منطقه 4 با رشد 2.86 درصدی (34 میلیون و 150 هزار تومان) منطقه 8 با رشد 4.59 درصدی (29 میلیون و 840 هزار تومان )‌،منطقه 10 با رشد 2.65 درصدی ( 20 میلیون و 930 هزار تومان ) ،منطقه 11  با رشد 4.21 درصدی( 21 میلیون و 800 هزار تومان ) ، منطقه 12 با رشد 4.82 درصدی ( 18 میلیون و 700 هزار تومان) ،منطقه 14 با رشد 5.55 درصدی ( 23 میلیون و 600 هزار تومان ) ،منطقه 15 با رشد 2.58 درصدی ( 17 میلیون و 100 هزار تومان) ، منطقه 20 با رشد 4.36 درصدی (16 میلیون و 510 هزار تومان )‌و منطقه 21 با رشد 2.02 درصدی ( 23 میلیون و 210 هزار تومان)  بیش از متوسط رشدقیمت مسکن در آبان ماه افزایش قیمت را تجربه کرده اند .

photo_۲۰۲۱-۱۱-۲۹_۱۴-۲۵-۱۰

سه منطقه نیز کمتر از میانگین رشد قیمت در آبان ماه افزایش قیمت داشته اند . منطقه دو با رشد  0.032 درصدی که قیمت متوسط مسکن در آن متری 50 میلیون و 40 هزار تومان است ، منطقه 7 با رشد 0.060درصدی ( 30 میلیون و 240 هزار تومان) و منطقه 13 با رشد 0.032 درصدی ( 28 میلیون و 400 هزار تومان ) افزایش قیمت زیر 1.17 درصدی داشته اند .

منطقه 16 رکورد دار ریزش قیمت مسکن 

همچنین در آبان ماه 9 منطقه تهران ریزش قیمت داشته اند و منطقه 16 با عقب نشینی 6.15 درصدی بیشترین ریزش قیمت در آبان ماه نسبت به مهرماه را تجربه کرد .مناطق 3 ،5 ، 6، 9 ، 16 ،17 ،18 ،19 و 22 نیز در ابان ماه نسبت به مهرماه کاهش قیمت داشته اند .

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 32 میلیون و 100 هزار تومان بوده  که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 17.7 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه آبان ماه سال 1399 (معادل 118.2 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال‌جاری است.رشد ماهانه تزریق پول به بازار مسکن درآبان امسال نسبت به تمام  6 سال گذشته بیشترین بوده است .

قیمت محبوب خریداران مسکن 

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک متر مربع بنا در آبان ماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «۱۵۰ تا ۲۰۰» میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۷٫۲ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه‌های قیمتی «۲۰۰ تا ۲۵۰» و «۲۵۰ تا ۳۰۰» میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های 17.0 و ۱۲٫۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که ۶۱٫۶ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (320.1 میلیون ریال) معامله شده‌اند.

براساس گزارش های بانک مرکزی در آبان ماه،توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش «10.0 تا 15.0» میلیارد ریال با سهم 18.9 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «5.0 تا 10.0» و «15.0 تا 20.0» میلیارد ریال به ترتیب با اختصاص سهم‌های 17.8 و 13.3 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود 51.3 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 20.0 میلیارد ریال اختصاص داشته است.