به گزارش اکوایران، مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌ و پرورش در اطلاعیه‌ای، شرایط استفاده از سرباز معلم و اعزام به مناطق محروم را اعلام کرده است.

بر این اساس، صرفاً داوطلبان با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد با اولویت حداکثری جذب در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، به شرط دارا بودن برگه آماده به خدمت (بدون غیبت) که تاریخ اعزام آنها ۴ فروردین ۱۴۰۲ باشد، می‌توانند از این شرایط استفاده کنند و برای اعزام‌های تاریخ‌های دیگر نیز شرایطی اعلام شده است.

بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در راستای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اجرای بند «الف» تبصره ماده ۶۶ الحاقی فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی و دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین مامور به دستگاه‌های دولتی و غیرنظامی ابلاغی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و با عنایت به مجوز شماره ۲۲۱۳/۱/۱۵/۰۲۱۷۷ مورخ ۷ خرداد۱۴۰۲ ستادکل نیروهای مسلح برای جذب و سازماندهی مشمولین وظیفه مأمور به وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد.

برخی از مواد این بخشنامه به شرح زیر است:

صرفاً داوطلبین دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با اولویت حداکثری جذب در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، مشروط به دارا بودن برگه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنها ۴ فروردین ۱۴۰۲ باشد.

مشمولانی که تاریخ اعزام آن‌ها ۱ مرداد ۱۴۰۲ و ۱ شهریور ۱۴۰۲ است، پس از درخواست کتبی خود و موافقت آن اداره کل، باید به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه و درخواست تعجیل ارائه کرده و برگه آماده به خدمت به تاریخ اعزام ۱ تیر ۱۴۰۲ دریافت و به آموزش و پرورش تحویل دهند؛ در غیر این صورت امکان پذیرش امریه میسر نخواهد بود.

جذب و بکارگیری معلمان وظیفه با اولویت در مقطع آموزش ابتدایی و در کلاس‌های درس و واحدهای آموزشی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته امکان پذیر می‌باشد؛ لذا از بکارگیری افراد مذکور در بخش‌های اداری، مدارس مناطق شهری و مرکز استان خودداری شود.

اعزام پذیرفته‌شدگان به مراکز آموزش نظامی در تاریخ ۱ تیر ١٤٠٢ انجام خواهد گرفت، لذا در این خصوص اطلاع رسانی مناسب صورت گرفته و قبل از اعزام نیز برگه‌های اعزام افراد کنترل گردد. (مدت دوره آموزش نظامی بر اساس ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح ۲ ماه است.)