وی به واسطه نسبت فامیلی با عباس عراقچی معاون سابق ظریف و رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای متهم به آقازادگی شده. 

سید احمد عراقچی آقازاده است؟