به گزارش اکوایران، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر این تصمیم در آن زمان گرفته نمی شد، سرنوشت بازار ارز نیز به شکل دیگری رقم می خورد. سخنان معاون سابق بانک مرکزی نشان می دهد که چه افرادی در این اشتباه تاکتیکی نقش داشته اند.