به گزارش اکوایران، کسی نمی داند در جلسه ۲۰ فروردین چه گذشت و اکثر روایت‌ها به صورت کلی است. نام‌ها سانسور می‌شود و نشانه‌ها سخن می‌گویند. بیش از سه سال از تولد ۴۲۰۰ گذشته اما کسی نمی‌داند از کجا آمده؟ که گفته؟ و منطقش چه بوده است؟ ۴۲۰۰ گناهی شده که کسی گردن نمی‌گیرد. اما روایت‌های جدید این پازل را تا حدودی از ابهام خارج کرده است. برای تعیین دستوری قیمت دلار چه اتفاقی در جلسه ضرب الاجلی حسن روحانی رخ داد؟